[Đam Mỹ – Huynh đệ văn] Bất Lạc – Bất Hối [Đoản văn hoàn]

Bất Lạc – Bất Hối 

3

Thể loại: Đam Mỹ, Huynh đệ văn, đoản văn, cổ trang, cung đình, ngược tâm, HE

Tác giả: Ám Trần Di Tán (Hoa Dại Ven Đường)

Tình Trạng: Hoàn

Văn Án:
Thượng Nghi Vũ sinh ra trong hoàng thất nhưng không may hắn lại là một kẻ vô dụng, thân là hoàng tử thế nhưng là quá mức diễm lệ.

.
Hắn vì mang một cái diện mạo như thế, lại là thứ có thể câu dẫn nam nhân, các vị hoàng huynh nhìn thấy hắn đã muốn sinh lòng hãm hại, chính là khi đó ai là người có quyền thế nhất liền chiếm được hắn.

.
Ngày đó hắn đem tâm giao cho thái tử Thượng Từ Ân không ngờ y chẳng những không nhận còn đem tâm hắn đi giẫm nát.
Mất quá nhiều thời gian để quên đi một người, đến một ngày nghĩ đã muốn quên đi cũng là ngày Từ Ân đăng cơ.
Chiến loạn xảy ra y cũng không một chút nghĩ tình liền đẩy hắn sang địch quốc làm nam sủng.

.
Hắn ôm một tâm thê lãnh, thà tự hủy hoại đi thân thể chính mình vẫn không muốn chịu ô nhục, đời này cũng xem như phế đi bất lạc, bất hối.

.
.
.

> Lết xác nè <<

Các nàng muốn có bản word thì like page Độc Thoại Thượng Uyển và inbox cho page~ Bản full word sẽ tới tận tay các nàng.^^~~