[Đoản Đam Mỹ] Họa Nhân, Họa Tâm [Hoàn]

Họa Nhân, Họa Tâm

hoanhan-hoatam

Thể loại: Ngược, cổ trang, HE… ờ… ))))

Tác giả: Ám Trần Di Tán (Facebook: Hoa Dại Ven Đường)

Tình trạng: Hoàn

Đôi nét: Đoản văn chào tết nên ngược ít thôi ))))

Văn Án: 

Họa từ trong tâm, nhân như họa.

Suốt nhiều năm đều chỉ họa một người, họa đến khắc cốt ghi tâm. Chính là bức họa đó yêu đến chẳng màn bất cứ điều gì, không cần bất cứ ai cũng chẳng sợ cô đơn, lại chỉ sợ không được họa.

Hắn nhìn thấy họa có sinh mệnh, có hơi thở, có nhịp đập vì thế lại càng yêu điên cuồng. Thế nhưng họa là tĩnh, không thể động, cũng không biết chuyện trò, càng không thể ban phát cho hắn bất kỳ hơi ấm nào.

Hắn chỉ có thể nhìn, rồi lại vì thế càng yêu họa, họa từ trong tâm hắn, họa thành người. Một con người vô tình lãnh cảm, thế nhưng bản thân hắn lại không cách gì từ bỏ. Mỗi đêm trong cơn say đều tự mình họa, tự mình quyến luyến, rồi đến khi tỉnh rượu vẫn là tự mình xé bỏ không chút tiếc rẻ. Chung quy đó lại chính là một vòng lẩn quẩn mỗi ngày đều không cách gì thoát ra được, hắn cái gì cũng có thể quên, chỉ có họa là không thể nào quên.

>> Toàn văn <<