[Yaoi/Horror Manga] Người Đẹp Ác Ma & Quái Vật

Người Đẹp Ác Ma & Quái Vật

– Heartless – 

Tác giả: Nishin Masumi

Bản gốc: Anon

Dịch giả: Vkusnokatsudonzzz

Edit & Biên tập: Ám Trần Di Tán

Nguồn dịch: AmTranDiTan.net

Thể loại: Drama, Fantasy, Horror, Yaoi.

Gắn với: #hardcore, #nishin masumi, #uncensored

>> Xem Online <<